Εμμένει η ανώτατη ηγεσία του ΓΕΕΘΑ στην πρόταση να μην αποστρατεύεται κανένας αξιωματικός μικρότερος από την ηλικία των 53 ετών και ταυτόχρονα να δίδεται η δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία έως το 58ο έτος. Για το πώς θα παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία υπάρχουν πολλές προτάσεις, αλλά θεωρείται αδιανόητο να αποστρατεύονται αξιωματικοί στην πιο παραγωγική τους ηλικία και έχοντας συλλέξει πολύτιμη εμπειρία, την οποία θα πρέπει να έχουν το χρόνο να την μεταλαμπαδεύουν στους νεότερούς τους. Πέρα από το ότι η εξέλιξη αυτή θα είναι προς το συμφέρον της εθνικής άμυνας, θα είναι ωφέλιμο και για τους ίδιους τους αξιωματικούς, οι οποίοι δεν θα παροπλίζονται σε μικρή σχετική ηλικία και θα τίθενται εκτός υπηρεσίας. Ταυτόχρονα, θα γνωρίζουν και οι ίδιοι πότε θα αποχωρούν και δεν θα τους